1.15.2557

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาววิไลวรรณ คงเป็นนิจ
ชื่อเล่น : น้ำฝน
ฉายา  :  เรนนี่ / พุชชี่
วันเกิด : 16/03/2537
ที่อยู่  :   124 หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
จบมัธยมปลาย :  โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
คติประจำใจ : อย่าหลบอยู่กับความหลัง จงเริ่มต้นอีกครั้งด้วยความกล้
คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่2
รหัสนักศึกษา : 564102081
E-mail : Rainny_spacial@hotmail.com
facebook : Rainny  Kongpennit